benimsetmek

(-i, -e) benimsemek 的使动态: Bu yuvayı çocuklarına benimsetmek ana babanın ödeviydi. 让孩子们热爱这个家是做父母的义务。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • benimsetmek — i, e Birinin benimsemesini sağlamak Kasapla barışıp kendini benimsetince belki de yanında çalıştırırdı. M. Uyguner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aşılamak — i, e, tıp 1) Vücutta bağışıklık yaratmak veya yerleşmiş bir hastalığa karşı koyabilmek için hazırlanmış bir aşıyı vücuda vermek, aşı yapmak 2) tıp Başkasına hastalık geçirmek 3) Elde edilmesi istenilen herhangi bir ağacın bir parçasını anaç… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • benimsetme — is. Benimsetmek işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • işlemek — i 1) Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek 2) nsz İnce ve süslü şeyler yapmak, nakışlamak Para için işlemediğini iddia eden bu fakir ihtiyar, şüphesiz, sanatının âşığıydı. M. Ş. Esendal 3) e İçine girmek, etkilemek, nüfuz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • propaganda — is., İt. propaganda Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma Seçim günleri yaklaştıkça iki komşu da propaganda faaliyetini büsbütün artırdılar. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Rumlaştırmak — i Rum dilini ve kültürünü benimsetmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Ruslaştırmak — i Rus dilini ve kültürünü benimsetmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şırıngalamak — i 1) Şırınga etmek 2) mec. Birtakım düşünce veya duyguları bir başkasına benimsetmek, telkin etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Türkleştirmek — i Türk dilini ve Türklüğü benimsetmek, Türkleşmesini sağlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nabzına girmek — (birinin) elindeki imkânları kullanarak birinin hoşnutluğunu kazanmak, birini yola getirmek ve düşüncelerini benimsetmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.